ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ:

 • озброювати учнів свідомими, глибокими і міцними знаннями;
 • формувати міцні навички та вміння, сприяючи підготовці школярів до життя;
 • підвищувати виховний ефект навчання на уроці;
 • здійснювати всебічний розвиток учнів;
 • формувати в дітей самостійність, творчу активність, ініціативу як стійкі якості особи, вміння творчо вирішувати завдання, які зустрічаються в житті;
 • виробляти    вміння     самостійно     вчитися,     набувати    та поглиблювати або поповнювати знання, працювати з книгою, опановувати навички, вміння і творчо застосовувати їх на практиці;
 • формувати в школярів позитивні мотиви навчальної діяльності,пізнавальний інтерес, бажання вчитися, потребу в розширенні та набутті знань, позитивне ставлення до навчання.

 ПРАВИЛА – ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ

 • Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв'язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання.
 • Вчителі з будь-якого предмета, не тільки мови і літератури, мають слідкувати за способом та формою висловлення думки учнів.
 • Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання.
 • Використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити засвоєння системи знань.
 • Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмета.
 • На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль. Сьогоднішній активний учень - завтрашній активний член суспільства.
 • Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням.
 • Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися.
 • Слід якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити мислити причинно: розуміння причинно-наслідкових зв'язків є обов'язковою умовою розвивального навчання.
 • Пам'ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці.
 • Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від механічних переказів, дослівного відтворення.    .
 • Оскільки міцність запам'ятовування інформації, що засвоєна у вигляді логічних структур, є більш високою, ніж міцність розрізнених знань, закріплювати слід ті знання, що подані у цілісних логічних структурах.
 • У процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні особливості кожного учня, об'єднуєте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем.
 • Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку.
 • Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета.
Автор : joomla блоги