Друк 


Бібліотекар: Головіна Алла Іванівна

Освіта: середня спеціальна (Київський коледж культури і мистецтв)

Стаж роботи: 27 років

Проблема над якою працює бібліотека

«Пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей, гуманізму, милосердя, духовності, естетичної трудової, економічної культури, здорового способу життя».

 

У своїй роботі бібліотека керується законодавчо-нормативними документами: Законом України "Про бібліотеку та бібліотечну справу", Законом України "Про освіту", Положенням про шкільну бібліотеку, Інструкцією про порядок доставки, комплектування та облік літератури

Основні завдання:

 1. Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є підвищення інформаційної, виховної, пізнавальної, культурологічної та навчальної функцій.
 2. Регламентування роботи відповідно до державних документів про  бібліотечну справу в Україні.
 3. Ведення довідково-бібліографічного апарату, регламентованої бібліотечної документації та діловодства  українською мовою.
 4. Наповнення наочності бібліотеки національним колоритом.
 5. Ведення масової та індивідуальної роботи з популяризації української книги.
 6. Виховання в учнів культури читання, бережливого відношення  до книги, прищеплення навичок самостійного роботи з книгою, потреби в читанні, уміння користуватися бібліотекою.
 7. Сприяти підвищенню майстерності вчителя шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.
 8. Забезпечення вчителів матеріалами щодо організації правового, національного, трудового та естетичного виховання учнів.
 9. Інформування шкільних методичних об’єднань про нові надходження підручників та методичної літератури.
 10. Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і вихованню за допомогою цієї  літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.
 11. Пропаганда здорового способу життя.
 12. Формування правової культури читачів,  патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.
 13. Проведення індивідуальної роботи з читачами як підґрунтя інформаційної культури школярів.

Напрямки діяльності бібліотеки

   Шкільна бібліотека – найдоступніше джерело отримання інформації для школярів, педагогів, важливий елемент навчальної діяльності, спрямований на розвиток освіченості особистості та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; середовище інформації, що оточує учнів як у культурному, так і в освітньому просторі навчального закладу. Адже шкільна бібліотека – не тільки зібрання цікавих книг, а й середовище соціальної комунікації, де зустрічаються діти різного віку, їх батьки та вчителі, тому вона повинна бути привабливою і бібліотекар може наповнити її комфортом, затишком. Термін «шкільна бібліотека» включає в себе бібліотеки всіх загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор : joomla блоги